Afspraken maken

Spreekuur

De spreekuren verlopen volgens afspraak. Er is dagelijks spreekuur van 8.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. U kunt tot 12.00 uur de doktersassistente bellen om een afspraak te maken. De assistente is bereikbaar op 0182-385232, keuze 3.

Er wordt 10 minuten per patiënt gepland. Indien u denkt langer de tijd nodig te hebben, kunt u dit melden bij de doktersassistente zodat zij daar met de planning rekening mee kan houden. Bij het maken van een afspraak met de huisarts zal de assistente u vragen naar de reden van het contact. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is hiervoor opgeleid en dient zich te houden aan haar beroepsgeheim. Alleen op deze manier kunnen we er voor zorgen dat iedere patiënt op tijd de zorg krijgt die nodig is.

We verzoeken u vriendelijk om bij verhindering de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen.

Telefonisch terugbelspreekuur

Het telefonisch terugbelspreekuur is bedoeld voor het geven van uitslagen en korte adviezen. U kunt de assistente tot 12.00 uur bellen om een afspraak hiervoor te maken, de huisarts zal u dan tussen 13.30 - 14.00 uur bellen.

Huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk te komen, bezoeken wij u thuis. U kunt de assistente voor 10.00 uur bellen voor een afspraak. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

De werkverdeling van de artsen is in principe als volgt:

Dhr. Van der Gaag: maandag, dinsdag,woensdag en vrijdag.

Mw. Van Aken: dinsdag en woensdag.

Mw. Jansen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  

Mw. Van Miltenburg: maandag en donderdag

Mw. De Koning: dinsdag, donderdag en vrijdag

Mw. Van Noord, huisarts in opleiding: maandag,dinsdag, woensdag (even weken) en vrijdag.