Praktijkaccreditatie

Trots delen wij mee dat op 15 mei 2018 Huisartsenpraktijk Van der Gaag de NPA-praktijkaccreditatie heeft behaald. Het afgelopen jaar is er door iedereen hard gewerkt om aan alle kwaliteitseisen te voldoen.

Na het behalen van de praktijkaccreditatie zal de praktijk niet stil blijven zitten. Er zal constant gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg die er wordt geleverd. Sommige aspecten zijn zichtbaar voor u als patiënt, andere aspecten zijn meer organisatorisch van aard.

De praktijk zal jaarlijks bezocht worden door een auditor van NPA om te beoordelen of de praktijk nog aan alle eisen voldoet.

accreditatie keurmerk