Praktijkondersteuners en Praktijkondersteuners GGZ

De praktijkondersteuner werkt onder verantwoordelijkheid en supervisie van de huisarts. Behandeling en begeleiding vindt plaats na verwijzing van de huisarts. Zij zijn bevoegd om zelfstandig te beslissen en te werken.

Praktijkondersteuner

Onze praktijkondersteuners (POH) zijn Anneke Ligchaam en Benita Pesman. Zij doen zelfstandig spreekuren voor de (leefstijl)begeleiding van mensen met hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, COPD en stoppen met roken. Ook voeren zij verscheidene tests en onderzoeken uit, zoals een longfunctiemeting en een geheugentest. Daarnaast hebben zij de ouderenzorg in hun takenpakket. Het doel hiervan is om alle kwetsbare ouderen binnen de praktijk in kaart te brengen.

Voor begeleiding bij het stoppen met roken, heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. U kunt hiervoor direct een afspraak via de assistente maken. Vraag wel even bij de verzekering na wat de vergoeding is.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) , Judith Priester, s iedere woensdag werkzaam binnen de praktijk. Annika Hoogkamer is er elke maandag en vrijdag. U kunt bij hen terecht voor begeleiding en behandeling van lichte psychische klachten bij jong en oud. Indien noodzakelijk kan zij ook een huisbezoek afleggen.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om bij verhindering de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen.