praktijkaccreditering

Onze huisartsenpraktijk is alweer enige jaren geaccrediteerd. Ook dit jaar  hebben we de accreditatie weer met vlag en wimpel gehaald!!

Waarom vinden wij dit belangrijk? Door deelname zijn wij constant bezig met de kwaliteit, verantwoorde zorg en een optimale bedrijfsvoering; alles ten doel om u, onze patiënt, een gerechtvaardigd vertrouwen te geven in de door ons geleverde zorg.

Aankomende periode zullen er t.b.v. de praktijkaccreditering weer enquêtes uitgedeeld worden.
Als u deelneemt dan kunt u aangeven hoe de praktijk als geheel functioneer (blauw) en de arts ( groen). Wij danken u voor uw medewerking!


17-09-2018